Plan Kompleksa posebne namene u Pančevu na ranom javnom uvidu

Izmene i dopune  Plana generalne regulacije Kompleksa posebne nameneCelina 11, u Pančevu,na ranom javnom uvidu

Rani javni uvid Plana PGR Celina 11, trajaće 15 dana i to počev od 17. januara 2020. godine.

Navedeni planski dokument, biće izložen na rani javni uvid, u zgradi Gradske  uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, u  holu na šestom spratu,  kao  i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti  putem telefona (013) 353-304

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju ranog javnog uvida, na zvaničnoj  internet stranici grada Pančeva.

Grad Pančevo – javne rasprave

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti  primedbe u toku trajanja ranog  javnog  uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave  grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, 26000 Pančevo. Evidentirane  primedbe  i  sugestije  mogu uticati na planska rešenja.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo. Odgovorni planer: Olivera Radulović, dipl.inž.el.