Plan magistralnog vodovoda Kačarevo – Banatsko Novo Selo na javnom uvidu

Plan detaljne regulacije za magistralni vodovod KačarevoBanatsko Novo Selo na javnom uvidu

Navedeni planski dokument, koji je izradilo Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo, biće izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I broj 2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa Planom mogu se dobiti putem telefona (013) 353-304.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva.

Grad Pančevo – javne rasprave

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe u toku trajanja javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, broj 2-4, 26000 Pančevo.

Evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Javna prezentacija Nacrta izloženog planskog dokumenata biće organizovana 25. februara 2020.godine  u 13:00 časova, u Maloj sali, zgrade gradske uprave Grada Pančeva.

Javna sednice Komisije za planove biće održana 24. marta 2020. godine, sa početkom u 13:00 časova, u Maloj sali zgrade gradske uprave Grada Pančeva.

Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove, Grad Pančevo će se oglasiti novi termin i mesto održavanja sednice Komisije.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo. Odgovorni urbanista: Petar Petrović, dipl. inž. građevine