Plan Mise sa grobljem na javnom uvidu

Izmene i dopune Plana generalne regulacije proširena Misa sa grobljem –  Celina 3, u Pančevu, na javnom uvidu

 Javni uvid Plana trajaće 30 dana i to počev od 5. februara 2021. godine.

Navedeni planski dokument, biće izložen na  javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4,  26000 Pančevo, u  holu na šestom spratu,  kao  i u kancelariji 609, svakog radnog dana  od 8:30 do 11:30 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti  putem telefona (013) 353-304.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju  javnog uvida, na zvaničnoj  internet stranici grada Pančeva:

Grad Pančevo – javne rasprave

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti  primedbe u toku trajanja   javnog  uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave  grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, 26000 Pančevo.

Evidentirane  primedbe  i  sugestije  mogu uticati  na  planska rešenja.

Javna prezentacija Nacrta izloženog planskog dokumenata biće organizovana 19. februara 2021. godine u 13 časova, u Maloj sali zgrade Gradske uprave grada Pančeva.

Javna sednice Komisije za planove biće održana 19. marta 2021. godine, sa početkom u 13 časova, u Maloj sali zgrade Gradske uprave grada Pančeva.

Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove, Grad Pančevo će oglasiti novi termin i mesto održavanja sednice Komisije.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „URBANIZAM“ Pančevo.

Odgovorni urbanista: Jelena Tomić, dipl.inž.arh.