Plan Nova deponija u Pančevu i Strateška procena na ponovljenom javnom uvidu

Nacrt Izmene i dopune Plana detaljne regulacije – Podcelina 6c – Nova deponija – u naseljenom mestu Pančevo i Strateška procenu uticaja Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije – Podcelina 6c – Nova deponija – u naseljenom mestu Pančevo, na životnu sredinu              

Ponovljeni javni uvid Plana i Strateške procene, trajaće 15 dana i to počev od 17. januara 2020. godine.

Navedeni planski dokumenti biće izloženi na ponovni javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona (013) 353-304

Plan i Strateška procena će biti dostupni javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju javnog uvida, na zvaničnoj  internet stranici grada Pančeva.

http://www.pancevo.rs/javne-rasprave/

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti  primedbe u toku trajanja ponovljenog javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, 26000 Pančevo. Evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Javna prezentacija Nacrta izloženog planskog dokumenata i Strateške biće organizovana dana 22.01.2020.godine u 13 časova, u Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva.

Javna sednice Komisije za planove biće održana 07.02.2020. godine, sa početkom u 13 časova, u  Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva.

Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove, oglasiće se novi termin i mesto održavanja sednice Komisije.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo. Odgovorni urbanista Vesna Subotić, dipl. inž. hortikulture.