Plan za blok 014 u Pančevu, na skraćenom javnom uvidu

NacrtIzmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka 014, u naseljenom mestu Pančevo,na skraćenom javnom uvidu

Sekretarijat za  urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, gradske uprave Grada Pančeva, izlaže na skraćeni javni uvid Nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka 014, u naseljenom mestu Pančevo (u daljem tekstu Plan).

Skraćeni javni uvid Plana, trajaće 15 dana i to počev od 4. marta 2022.godine.

Navedeni planski dokument, biće izložen na skraćeni javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana  od 10:00 do 13:00 časova. Sve informacije u vezi sa Planom mogu se dobiti putem telefona (013) 353-304.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju skraćenog javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva

Grad Pančevo – javne rasprave

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe u toku trajanja skraćenog javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave  grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, 26000 Pančevo.

Evidentirane  primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Javna sednice Komisije za planove biće održana 23. marta 2022. godine, sa početkom u 13:00 časova, u Maloj sali zgrade Gradske uprave grada Pančeva.

Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove, Grad Pančevo će oglasiti novi termin i mesto održavanja sednice Komisije.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „URBANIZAM“ Pančevo. 

Odgovorni urbanista: Dušica Černicin, dipl.inž.arh.