Plan za dogradnju i rekonstrukciju dalekovoda 110KV, na teritoriji Grada Pančeva, na ranom javnom uvidu

Plan detaljne regulacije za dogradnju i rekonstrukciju dalekovoda 110KV broj 151/2, Trafo stanica Pančevo 2– Trafo stanica Alibunar, deonica od Trafo stanice Pančevo 2, do stuba broj 99 na, teritoriji grada Pančeva na ranom javnom uvidu

Rani javni uvid navedenog Plana, održaće se u trajanju od 15 dana i to počev od 17. januara 2020. godine. Navedeni planski dokument, biće izložen na rani javni uvid, u zgradi Gradske  uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, u  holu na šestom spratu,  kao  i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti  putem telefona (013) 353-304

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju ranog javnog uvida, na zvaničnoj  internet stranici grada Pančeva.

Grad Pančevo – javne rasprave

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti  primedbe u toku trajanja ranog  javnog  uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave  grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, 26000 Pančevo. Evidentirane  primedbe  i  sugestije  mogu uticati na planska rešenja.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo. Odgovorni planer: Olivera Radulović, dipl.inž.el.