Plan za dogradnju i rekonstrukciju dalekovoda 110KV, na teritoriji Grada Pančeva, na ranom javnom uvidu

Plan detaljne regulacije za dogradnju i rekonstrukciju dalekovoda 110KV broj 151/2, Trafo stanica Pančevo 2 – Trafo stanica Alibunar, deonica od Trafo stanice Pančevo 2, do stuba broj 99 na, teritoriji grada Pančeva na ranom javnom uvidu

Rani javni uvid navedenog Plana, održaće se u trajanju od 15 dana i to počev od 17. januara 2020. godine. Navedeni planski dokument, biće izložen na rani javni uvid, u zgradi Gradske  uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, u  holu na šestom spratu,  kao  i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti  putem telefona (013) 353-304

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju ranog javnog uvida, na zvaničnoj  internet stranici grada Pančeva.

http://www.pancevo.rs/javne-rasprave/

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti  primedbe u toku trajanja ranog  javnog  uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave  grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, 26000 Pančevo. Evidentirane  primedbe  i  sugestije  mogu uticati na planska rešenja.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo. Odgovorni planer: Olivera Radulović, dipl.inž.el.