Plan za gradski stadion u Pančevu na javnom uvidu

 Nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Gradski stadion“  u  Pančevu (zona 2.15) na javnom uvidu

Sekretarijat za  urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave grada Pančeva izlaže na javni uvid Nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Gradski stadion“ u Pančevu (zona 2.15),  u daljem tekstu: Plan.

Javni uvid Plana, trajaće 30 dana i to počev od 1. aprila 2022. godine.

Navedeni planski dokument, biće izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa Planom mogu se dobiti  putem telefona (013) 353-304.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju  javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva:

Grad Pančevo – javne rasprave

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe u toku trajanja javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, 26000 Pančevo.

Evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Javna prezentacija Plana biće održana 19. aprila 2022. godine, sa početkom u 13:00 časova, u  Velikoj sali zgrade Gradske uprave grada Pančeva.

Javna sednica Komisije za planove biće održana 12. maja 2022. godine, sa početkom u 13:00 časova, u Maloj sali zgrade Gradske uprave grada Pančeva.

Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove, Grad Pančevo će oglasiti novi termin i mesto održavanja sednice Komisije.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „URBANIZAM“ Pančevo. 

Odgovorni urbanista: Slave Bojadžievski, dipl.inž.arh.