Plan za izgradnju dva dalekovoda, napona 110KV, u Pančevu, na ranom javnom uvidu

Plan detaljne regulacije za izgradnju dva jednostruka priključna 110KV dalekovoda za priključenje transformatorske stanice „TS-Pančevo 6“ u naseljenom mestu Pančevo na ranom javnom uvidu

Rani javni uvid Plana, trajaće 15 dana i to počev od 24. januara 2020. godine. Navedeni planski dokument, biće izložen na rani javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa Planom mogu se dobiti putem telefona (013) 353-304.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju ranog javnog uvida, na zvaničnoj  internet stranici grada Pančeva.

Grad Pančevo – javne rasprave

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe u toku trajanja ranog javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno – komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, 26000 Pančevo.

Evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo. Odgovorni urbanista: Radulović Olivera, dipl. inž. elektrotehnike