Plan za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada NIS “Rafinerija nafte Pančevo“ – na ranom javnom uvidu

Plan detaljne regulacije za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada na delu katastarske parcele broj 3576, Katastarska opština  Vojlovica, u okviru kompleksa Naftna industrija Srbije – “Rafinerija nafte Pančevo“ u Pančevu, je izradilo Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo

Rani javni uvid navedenog Plana, održaće se u trajanju od 15 dana i to počev od petka, 29. novembra 2019. godine. Planski dokument, biće izložen na rani javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I broj 2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti  putem telefona (013) 353-304.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju  ranog javnog uvida, na zvaničnoj  internet stranici grada Pančeva.

http://www.pancevo.rs/javne-rasprave/

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe u toku  trajanja ranog javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, broj 2-4, 26000 Pančevo.  Evidentirane primedbe i sugestije, mogu uticati na planska rešenja.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo, a odgovorni planer je Đurica Dolovački, diplomirani prostorni planer