Plan za Kudeljarac i Novoseljanski put iza Nadela u Pančevu, na ponovnom javnom uvidu

Nacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije – Celina 5 – Kudeljarac i Novoseljanski put iza Nadela u Pančevu, na ponovnom javnom uvidu

Sekretarijat za  urbanizam, građevinske, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj, Gradske uprave Grada Pančeva, izlaže na ponovni javni uvid „Nacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije – Celina 5 – Kudeljarac i  Novoseljanski put iza Nadela“ (u daljem tekstu: Plan).

Ponovni javni uvid Plana, trajaće 15 dana i to počev od petka, 12. novembra 2021. godine.

Navedeni planski dokument, biće izložen na  javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 08:30 do 11:30 časova. Sve informacije u vezi sa Planom mogu se dobiti putem telefona (013) 353-304.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju javnog uvida, na zvaničnoj  internet stranici grada Pančeva:

Grad Pančevo – javne rasprave

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti  primedbe u toku trajanja javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno – komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, broj 2-4, 26000 Pančevo.

Evidentirane  primedbe  i  sugestije  mogu   uticati  na  planska  rešenja.

Javna prezentacija Nacrta izloženog planskog dokumenata biće organizovana dana 16. novembra 2021. godine u 13:00 časova, u  Maloj sali zgrade Gradske uprave grada Pančeva.

Javna sednice Komisije za planove biće održana 30. novembra 2021. godine, sa početkom u 13:00 časova, u Maloj sali zgrade Gradske uprave grada Pančeva.

Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove, Grad Pančevo će oglasiti novi termin i mesto održavanja sednice Komisije.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „URBANIZAM“ Pančevo.

Odgovorni urbanista: Jelena Tomić, dipl.inž.arh.