Plan za Starčevo na skraćenom javnom uvidu

Nacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Starčevo na skraćenom javnom uvidu

Sekretarijat za  urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave Grada Pančeva, izlaže na skraćeni javni uvid „Nacrt Izmene i dopune Plana generalne regulacije naseljenog mesta Starčevo“  (u daljem tekstu Plan).

Javni uvid Plana, trajaće 15 dana i to počev od 19. novembra 2021. godine.

Navedeni planski dokument, biće izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana  od 09:00 do 13:00 časova.  Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti  putem telefona (013) 353-304.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju  javnog uvida, na zvaničnoj  internet stranici grada Pančeva.

Grad Pančevo – javne rasprave

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti  primedbe u toku trajanja javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno – komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, broj 2-4, 26000 Pančevo.

Evidentirane  primedbe  i  sugestije  mogu   uticati  na  planska  rešenja.

Javna sednice Komisije za planove biće održana 7. decembra 2021. godine, sa početkom u 13:00 časova, u Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva.

Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove, Grad Pančevo će oglasiti novi termin i mesto održavanja sednice Komisije.

 Obrađivač plana je Javno preduzeće „URBANIZAM“ Pančevo.

Odgovorni urbanista: Dušica Černicin, dipl.inž.arh.