Plan za izgradnju „Vetroelektrane“ u Pančevu, na ranom javnom uvidu

Plan detaljne regulacije za izgradnju infrastrukturnog kompleksa „Vetroelektrana“ na području katastarskih opština Starčevo i Pančevo na teritoriji grada Pančeva, na ranom javnom uvidu

Sekretarijat za  urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, Gradske uprave grada Pančeva, izlaže na javni uvid „Plan detaljne regulacije za izgradnju infrastrukturnog kompleksa „Vetroelektrana“ na području katastarskih opština Starčevo i Pančevo na teritoriji grada Pančeva“ (u daljem tekstu Plan).

Rani javni uvid Plana, trajaće 15 dana i to počev od 15. oktobra 2021. godine.

Navedeni planski dokument, biće izložen na rani javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, u  holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 9 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa Planom  mogu se dobiti  putem telefona (013) 353-304.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju  ranog javnog uvida, na zvaničnoj  internet stranici grada Pančeva.

Grad Pančevo – javne rasprave

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe u toku trajanja ranog javnog  uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave  grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br. 2-4, 26000 Pančevo.

Evidentirane  primedbe  i  sugestije  mogu   uticati  na  planska  rešenja.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „URBANIZAM“ Pančevo.

Odgovorni urbanista: Olivera Radulović, dipl.inž.el.