Procedura rada sa strankama

Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo – procedura rada sa strankama

 

  • radno vreme sa strankama je svakog radnog dana (od ponedeljka do petka), od 11:00 od 13:00 sati;
  • prijem stranaka se vrši u holu zgrade,
  • sastanci sa strankama se organizuju u holu zgrade ili u sali za sastanke u prizemlju (kancelarija 106)

 

Stranke najljubaznije molimo, da sve svoje zahteve i eventualna pitanja, ukoliko su u mogućnosti, upućuju putem:

  • regularne pošte na adresu: Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo, ul. Karađorđeva 4, 26000 Pančevo,
  • elektronske pošte:   pisarnica@urbanizam.pancevo.rs   ili
  • telefona: (013) 2190 300,