Radovi na održavanju ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Grada Pančeva

Ravnanje i nasipanje ulica

 

 1. Utvina kolonija
 2. Šarplaninska-pristupni putevi –proseci
 3. Novoseljanski put (kod benzinske pumpe Kutko)
 4. Bavaništanski put kod groblja
 5. “7 Jula” (kod broja 5D, 6, 8, 10)
 6. Dimitrija Tucovića
 7. Zlatiborska
 8. Pružni prelazi u Kozaračkoj ulici za putnička I teretna vozila
 9. Crnogorska
 10. Strelište Stevana Sremca-ravnjanje i valjanje
 11. Opštinski putlenačka i Šarplaninska (Drugo Srpsko polje)
 12. Srbijanska deo uz prugu
 13. Kozaračka stara uz prugu sa prosecima-Kozaračka proseci,  Kozaračka prema Novom groblju
 14. Stara Kozaračka proseci po nalozima
 15. Pružni prelazi  – Skadarska ulica –  2 pružna prelaza
 16. Majevička
 17. BiokOpštinski putske
 18. Misa 2 -proseci

 

 

 

Popravka udarnih rupa

 

 1. Strelište
 2. Ritska
 3. Karađorđeva

 

Popravka udarnih rupa – Intervenicije po zapisnicima

 1. Janka Čmelnika
 2. Ivana Milutinovića
 3. Milorada Bate Mihailovića
 4. Bulevar Oslobođenja
 5. Marka Kraljevića

 

 

Skidanje asfalta, kao priprema za krpljenje i ugrađivanje asfalta

 

 1. Joakima Vujića deo prema ulici 7. Jula, u delovima
 2. Opštinski put 1 (Banatski Brestovac)
 3. Veljka Petrovića –Strelište
 4. Ivanovo –krivina

 

Nasipanje bankina

 

 1. Opštinski put 1 (Banatski Brestovac)
 2. Opštinski put 5 (popravka)
 3. Opštinski put 3 Omoljica-Ivanovo-krivina

 

 

Asfaltiranje

 

 1. Veljka Petrovića
 2. Joakima Vujića
 3. Opštinski put (Banatski Brestovac)
 4. Veljka Petrovića –Strelište
 5. Opštinski put 3 Ivanovo -krivina

 

Košenje trave i sečenje šiblja

 

 1. Opštinski put 1
 2. Opštinski put 2
 3. Opštinski put 3
 4. Opštinski put 5
 5. Opštinski put 6
 6. Opštinski put 7

 

 

Ručno košenje trave do ugla preglednosti, na pružnim prelazima – Gusto šiblje

 1. Pružni prelazi

 

Čišćenje rigola (ivičnjaka) na putevima

 1. Opštinski put  1 (do Rafinerije nafte Pančevo)

 

 

Čišćenje odvodnih kanala (kanali koji su prepunjeni i pretvoreni u deponije smeća)

 

 1. Spoljnostarčevačka ulica do ulice Bore Šipoša
 2. Borisava Petrova Brace naselje Topola
 3. Toze Markovića

 

Iskop kanala

 1. Ul.Stevana Mokranjca –Strelište