Radovi na redovnom održavanju puteva

 

 • Uređenje gradskog trga-parka
 • Sanacija sitne kamene kocke  10x10x10cm na sloju sejanca, ugradnja ploča nivelisanje  profila gradskog trga –parka
 • Ručno čišćenje rigola,bermi,ivičnjaka i kolovoza
 • Ručno košenje trave ugao predglednosti- putni pružni prelazi grad
 • Ručno sečenje gustog šiblja sa slaganjem na stranu- putni pružni prelazi grad
 • Ravnjanje poprečnog profila u  postojećim ulicama  u Pančevu),
 • održavanje nesavremenih ulica i puteva
 • Ul.Prespanska ,Ul.Vlasinska, Ul.Ive Kurjačkog, Ul.Ohridska
 • Nastavak  radova iskop odvodnih jarkova sa  uređenjem jarkova Pančevo – OP3 (Omoljica –Ivanovo)
 • mestimično popravljanje i obnavljanje kolovozne konstrukcije, ostalih elemenata trupa puta, trotoara i pešačkih staza, parkinga i biciklističkih staza
 • odnošenje vozila i druge aktivnosti koje su vezane za održavanje i zaštitu puteva, saglasno Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima.
 • Održavanje, postavljanje, zamenjivanje, dopunjavanje i obnavljanje saobraćajne signalizacije
 • Održavanje 35 semaforisanih raskrsnica u gradu Pančevu u funkcionalno ispravnom i bezbednom stanju po potrebi, zamena dotrajalih delova sijalica i ostale neisprevne opreme. 24 časovno dežurstvo