Rani javni uvid za plan postavljanja vetrogeneratora u Banatskom Novom Selu i Dolovu

Plan detaljne regulacije infrastrukturnog kompleksa za obnovljive izvore energije na području katastarskih opština Banatsko Novo Selo i Dolovo na teritoriji grada Pančeva na ranom javnom uvidu

 

Rani javni uvid Plana, trajaće 15 dana i to počev od 18. decembra 2020. godine.

Navedeni planski dokument, biće izložen na rani javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, u  holu na šestom spratu,  kao  i u kancelariji 609, svakog radnog dana  od 10 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa Planom mogu se dobiti  putem telefona (013) 353-304.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju ranog javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva.

Grad Pančevo – javne rasprave

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti  primedbe  u  toku  trajanja ranog  javnog  uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, 26000 Pančevo. Evidentirane  primedbe  i  sugestije  mogu   uticati  na  planska  rešenja.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „URBANIZAM“ Pančevo.

Odgovorni urbanista:  Olivera Radulović, dipl.inž.el.