Redovno održavanje proseka Ulice Joakima Vujića u MZ Strelište – obilazak radova

U prisustvu medija i predstavnika MZ „Strelište“ , u ponedeljak 27.03.2017. radove na redovnom održavanju proseka Ulice Joakima Vujića obišla je direktorka JP „Direkcija za izgranju Pančeva“ Pančevo Maja Vitman.
Radovi u proseku Ulice Joakima Vujića izvode se kroz redovno održavanje ulica u gradu. Dužina trase ulice je 345m, širina saobraćajnice 4,0m. Kroz redovno održavanje u ulici Joakima Vujića obuhvaćeni su radovi na iskopu zamljanog materijala u punoj šitrini saobraćajnice, izrada amortizujućeg sloja od peska debljine 30cm i izrada nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata debljine 30cm.
Uporedo sa ovim radovima sprovodi nasipanje ulica u sledećim Mesnim zajednicama : KUDELJARSKI NASIP , NOVA I STARA MISA , STRELIŠTE , VOJLOVICA , GORNJI GRAD , CENTAR , KARAULA I SKROBARA.