Redovno održavanje puteva

  • Nasipanje i ravnanje ulica od nesavremenog kolovoza iz domena redovnog održavanja nesavremenog kolovoza i ulica .
  • Izvršeno je nasipanje kam.agregatom,struganim asfaltom kao i ravnjanje poprečnog profila sa transportom materijala  u  postojećim ulicama  u Pančevu), – održavanje nesavremenih ulica i puteva.

Ul. Prespanska

Ul. Vlasinska

Ul. Skadarska

Ul. Ive Kurjačkog

Ul. Ohridska

 
Ø  Uređenje gradskog trga-parka

Sanacija sitne kamene kocke  10x10x10cm na sloju sejanca,nivelisanje  profila gradskog trga –parka

 

Ø  Ručno košenje trave ugao predglednosti

Ø  Ručno sečenje gustog šiblja sa slaganjem na stranu

u ulici Kozaračkoj staroj –putni pružni prelazi

ulica Skadarska –putni pružni prelazi

 
Ø  Ručno krpljenje udarnih rupa na kolovozu gotovom asfaltnom masom
Pančevo – OP5
 
Ø  Mašinski iskop odvodnih jarkova sa  uređenjem jarkova

Pančevo – OP3 (Omoljica –Ivanovo)

 
  • odnošenje vozila i druge aktivnosti koje su vezane za održavanje i zaštitu puteva, saglasno Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima.
  • Održavanje, postavljanje, zamenjivanje, dopunjavanje i obnavljanje saobraćajne signalizacije
  • Održavanje 35 semaforisanih raskrsnica u gradu Pančevu u funkcionalno ispravnom i bezbednom stanju po potrebi, zamena dotrajalih delova sijalica i ostale neisprevne opreme. 24 časovno dežurstvo