Usvojen plan detaljne regulacije dela bloka 040 u Pančevu

Na sednici Skupštine grada Pančeva, održanoj dana 12. jula 2019. godine doneta je Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije (PDR) unutrašnjeg dela bloka 040, u naseljenom mestu Pančevo.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 1ha 17a 88m2.

Sastavni deo ove Odluke je Plan detaljne regulacije unutrašnjeg dela Bloka 040 u naseljenom mestu Pančevo, izrađen od strane Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Pančeva“.