Usvojen Plan detaljne regulacije dela bloka 113 (Kotež 1) u Pančevu

Na sednici Skupštine grada Pančeva, održanoj dana 12. jula 2019. godine doneta je Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije dela bloka 113 (Kotež 1) u naseljenom mestu Pančevo.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 2ha 6a.

Sastavni deo ove Odluke je Plan detaljne regulacije dela bloka 113 (Kotež 1) u naseljenom mestu Pančevo, izrađen od strane Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Pančeva“.