Usvojen Plan detaljne regulacije područja hrastove šume u Dolovu

Na sednici Skupštine grada Pančeva, održanoj dana 12. jula 2019. godine doneta je Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije područja hrastove šume – površine specijalne namene, u KO Dolovo.

Ukupna poaršina obuhvata Plana iznosi 38ha 38a 73m2

Sastavni deo ove Odluke je Plan detaljne regulacije područja hrastove šume — površine specijalne namene u K.O. Dolovo, izrađen od strane Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Pančeva“.