Uveden prvi stepen pripravnosti zimske službe u ponedeljak 23. marta 2020. godine

Prvi stepen pripravnosti zimske službe uveden je u ponedeljak 23. marta 2020. godine, od 8.00 časova.

Period pune mobilnosti podrazumeva tri vozila za intervenciju kao i dežurstvo tehničkog lica u punktu Pančevo obezbeđen je svih 24 časa za ceo period pune mobilnosti. Njegova je obaveza, između ostalog, da prati stanje na putevima, metereološku prognozu i da dostavljaju upravljaču puta izveštaje o stanju na putevima i preduzetim aktivnostima. U slučaju vandrednih vremenskih uslova dužan je da zatraži pomoć u dodatnim sredstvima, dadatna mehanizacija, ljudstvo i materijal. Imajući u vidu principe organizacije rada zimske službe i utvrđene prioritete, racionalno korišćenje mehanizacije i količine soli u slučaju da stanje kolovoza ne ispunjava zakonom propisane uslove, tada će se primenjivati druge mere i postupanja u skladu sa Zakonom o putevima, Zakonom o bezbednosti saobraćaja i drugom pozitivnom regulativom.

Pod održavanjem opštinskih puteva i ulica u gradu Pančevu u toku zime u redovnim vremenskim uslovima podrazumeva se čišćenje snega sa kolovoza, (što ne podrazumeva održavanje trotoara, parking površina, biciklističkih staza , taksi stajališta i trgova) i uklanjanje poledice mehanizacijom koja je na dnevnom angažovanju stepen pripravnosti.

Radi obezbeđenja bezbednog odvijanja saobraćaja u zimskim uslovima izvođač radova je pre početka zimske službe postavio dodatnu saobraćajnu signalizaciju kojom je ograničena brzina kretanja na svim opštinskim putevima na teritoriji grada Pančevo na 40 km/h.

Navedeni radovi izvedeni su u skladu sa Prvim stepen pripravnosti zimske službe i smatra se da se saobraćaj može odvijati normalno, uz uslov da su učesnici u saobraćaju opremljeni odgovarajućom zimskom opremom.

Prema Zakonu o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima, vozači su dužni da brzinu kretanja vozila prilagode prema osobinama i stanju puteva, vidljivosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustini saobraćaja i drugim saobraćajnim uslovima.

 

Prioriteti održavanja puteva i ulica u Pančevu

U prvi prioritet određene su primarne gradske saobraćajnice u gradu Pančevu u kojima se odvija javni gradski prevoz putnika , opštinski put Pančevo – Banatski Brestovac, opštinaski put Nadel- Dolovo-Mramorak i Pančevo – Beograd (stari put). Na ovim putevima se posipa mešavina soli i agregata a na ulicama interveniše se posipanjem solju i pluženjem snega.

U drugi prioritet određeni su opštinski putevi i ulice u gradu Pančevu na kojima se vrše intervencije tek kada su završene intervencije na putevima I prioriteta. Na ovim putevima se vrši čišćenje snega i posipanje mešavinom, a na ulicama čišćenje snega i posipanje soli.

U treći prioritet su ulice u gradu Pančevu koje nisu svrstane u I i II prioritet i tu se vrši intervencija na čišćenju snega. Stalno odvijanje saobraćaja omogućuje se uz upotrebu zimske opreme. Intervencije se vrše po završetku intervencija na putevima I i II prioriteta.