Gimnazija "Uroš Predić"Pančevo

Završena Ifaza radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u Gimnaziji „Uroš Predić“ Pančevo.