Gimnazija «Uroš Predić» Pančevo

rekonstrukcija krovnog pokrivača, sanacija stepeništa