Dom Kulture Banatsko Novo Selo

rekonstrukcija krova i krovnog pokrivača, rekonstrukcija sale i sečenje zidova i postavljanje hidroizolacije