Dom Kulture Dolovo

sečenje fasadnih zidova i postaljanje hidroizolacije