Istorijski Arhiv Grada Pančeva

rekonstrukcija krovne konstrukvije i zamena krovnog pokrivača, sečenje fasadnih zidova i postavljanje hidroizolacije kao i potpuna sanacija fasanih zidova predmetnog objekta, zamena kompletne fasadne stolarije