Narodni Muzej

rekonstrukcija krovne konstrukvije zamena krovnog pokrivača, sečenje fasadnih zidova i postavljanje hidroizolacije