Obavljanje stručnog nadzora

Obavljanje stručnog nadzora na sledećim školama:
1.OŠ“Vasa Živković“Pančevo-izvođenje radova na izradi i ugradnji aluminijumskih prozora,
2.Ekonomsko-trgovinska škola „Paja Marganović“Pančevo-izvođenje radova na adaptaciji i sanaciji mokrih čvorova,
3.Elektrotehnička škola“Nikola Tesla“Pančevo-zamena oluka i ugradnja snegobrana,
4.OŠ“Moša Pijade“Ivanovo-sanacija krova na zgradi zabavišta
5.OŠ“4.Oktobar“Glogonj-investiciono održavanje objekta
6.OŠ“Goce Delčev“Jabuka-sanacija krova na sanaciji krova na vrtiću
7.OŠ“Olga Petrov“Banatski Brestovac-sanacija vodovodne instalacije, podova i tavanice u prostorijama