Objekat "TRUBAČ" Trg Slobode br.1

radovi na zameni krovnog pokrivača, sečenje fasadnih zidova i postavljanje hidroizolacije kao i potpuna sanacija fasanih zidova predmetnog objekta