Objekat u Zmaj Jovinoj br.6 i br.8

sanacija krova i krovnog pokrivača, sečenje fasadnih zidova i postavljanje hidroizolacije kao i potpuna sanacija fasanih zidova predmetnog objekta