Objekat JP"Direkcija" Pančevo u Zmaj Jovinoj 6.

Investiciono održavanje postojećih sanitarnih čvorova.