OŠ"Isidora Sekulić" Pančevo

Radovi na izradi termo i hudroizolacije dela krova na objektu škole.