OŠ «Moše Pijade» Ivanovo

rekonstrukcija sanitarnih čvorova, zamena fasadne stolarije i sečenje fasadnih zidova i postavljanje hidroizolacije