OŠ «Sveti Sava» Pančevo

rekonstrukcija podova fiskulturne sale