Pančevačko dečije odmaralište na Divčibarama

Tekuće održavanje dela krova na objektu odmarališta.