Ambulanta „Glogonj“ u MZ „Glogonj“

Radovi koji su bili obuhvaćeni ugovorom su se odnosili na drvenu međuspratnu konstrukciju i spušteni plafon, kao i bravarske radove. Izvedeni su radovi na skidanju starih Amstrong ploča i svetiljki, zatim skidanju svog zemljanog materijala sa karatavana od poluoblica, sa odnošenjem na deponiju, zatim postavljanju OSB ploča na poluoblice, vraćanju termoizolacije i postavljanju folije preko termoizolacije, zatim postavljanju folije ispod poluoblica i montaži spuštenog neprekinutog (monolitnog) plafona sa ugradnjom nadgradnih plafonskih svetiljki sa fluo cevima.
Urađeno je bojenje plafona i bojenje svih zidova, koji su isprljani od skinute zemlje, kao i detaljno čišćenje i pranje svih prostorija. Takođe je urađeno prerađivanje krila postojećih prozora u podrumu, postavljanje žaluzina i prerađivanje vrata na ulazu u podrum ugradnjom žaluzina, kako bi se omogućilo stalno vetrenje vlage u podrumu. Ugrađeni su komarnici na prozorima.