Ambulanta „Kačarevo“ – izrada tehničke dokumentacije

izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju instalacija vodovoda i elektroinstalacija i tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite od požara.