Ambulanta „Novi svet“ – tehnička dokumentacija

Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju elektroinstalacija.