Ambulanta „Strelište“ – izrada tehničke dokumentacije

Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju elektroinstalacija u ambulanti „Strelište“.