Crveni magacin – projektno tehnička dokumentacija rekonstrukcije objekta

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije objekta „Crveni magacin“ u Pančevu. Tehnička kontrola glavnog projekta rekonstrukcije objekta „Crveni magacin“ u Pančevu. Elaborat geodetskih radova za potrebe izmene granice parcele „Crvenog magacina“.