Dečije odmaralište Divčibare – nabavka i montaža mobilijara

Nabavka novih i uklanjanje neupotrebljivih elemenata ograde ispred Dečijeg odmarališta na Divčibarama. Nabavka žardinjera.