Dečije odmaralište na Divčibarama – izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na natkrivanju velike terase

Izrada tehničke dokumentacije za potrebe izvođenja radova na natkrivanju terase dečijeg odmarališta na Divčibarama. Projekte radi JP „Direkcija“. Izrada tehničke dokumentacije zaštite od požara za potrebe izvođenja radova na natkrivanju terase. Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za potrebe izvođenja radova na natkrivanju terase. Izvođenje radova na natkrivanju terase. Tehnički pregled.