Dečije odmaralište na Divčibarama – tekuće održavanje

Radovi tekućeg održavanja odnose se na sanitarne čvorove u Dečijem odmaralištu na Divčibarama.