Dom kulture „3.oktobar“ MZ“Banatsko Novo Selo“ – izrada tehničke dokumentacije

Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju velike sale Doma kulture. Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za rekonstrukciju velike sale Doma kulture.