Dom kulture „Glogonj“ MZ „Glogonj“ – dopuna tehničke dokumentacije

Izrada tehničke dokumentacije za potrebe ozakonjenja objekta Doma kulture.Tehnička kontrola tehničke dokumentacije izrađene za potrebe ozakonjenja objekta.Izvođenje radova na tehničkoj dokumentaciji za potrebe ozakonjenja objekta. Tehnički pregled za potrebe ozakonjenja objekta.