Investiciono održavanje krova u Masarikovoj ulici 1a

Planirani su radovi na investicionom održavanju krova poslovnog prostora u ulici Masarikovoj 1a u Pančevu.