Investiciono održavanje poslovnog prostora

Invsticiono održavanje poslovnog prostora se odnosi na objekat u ulici Žarka Zrenjanina broj 16 i na objekat „Barutana“ u Pančevu.