Izrada idejnog rešenja za Ciklo-motel na SRC „Strelište“

Izrada tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje Ciklo-motela na SRC „Strelište“.Izrada projekta geodetskog obeležavanja za formiranje parcele javne namene sportskog kompleksa na Strelištu i izrada katastarsko-topografskog plana novoformirne parcele za potrebe izrade urbanističkog projekta.